bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy !

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego!

W dniu 5 marca 2013 została uruchomiona strona Biuletynu Informacji Publicznej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. 

Informacje zawarte na stronie publikowane są na podstawie:

  1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. 2007 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 Nr 10 poz. 68 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 526)

Informujemy, iż informacje publiczne sprzed 5 marca 2013r., dostępne są pod adresem:

http://bip.leszno.pl/jednostka/8064

Aktualności

Informacja o wynikach naboru do pracy

09.04.2013

Wyniki naboru do pracy na stanowisko ds. komunikacji społecznej i edukacji ekologicznej w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska.

 

Informacja o wynikach naboru do pracy

28.03.2013

 Wyniki naboru do pracy na stanowiska:

1. Stanowisko ds. księgowości,

2. Stanowisko ds. płac i księgowości,

3. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej (nr 1)..

Informacja o wynikach naboru do pracy.

13.03.2013

Wyniki naboru do pracy na stanowiska:

1. Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w Biurze Związku 

2. Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Informacje dotyczące naborów ogłoszonych przed dniem 05.03.2013r., dostępne są na stronie:Opublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 07.03.2013
Podpisał: Paweł Dolata
Dokument z dnia: 05.03.2013
Dokument oglądany razy: 76 864