bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2012

  1. Uchwała Nr I/1/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

  2. Uchwała Nr I/2/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

  3. Uchwała Nr I/3/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

  4. Uchwała Nr I/4/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin regionu Leszczyńskiego".

  5. Uchwała Nr I/5/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

  6. Uchwała Nr I/6/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"

  7. Uchwała Nr I/7/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie powołania Gł?wnego Księgowego Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

  8. Uchwała Nr I/8/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie: powołania Biura Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

  9. Uchwała Nr I/9/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie określenia wysokości i terminu dopłat gmin - uczestnik?w Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".


Opublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 21.10.2013
Podpisał: Paweł Dolata
Dokument z dnia: 06.03.2013
Dokument oglądany razy: 5 677