bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2013

 1. Uchwała Nr II/1/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpad?w komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gmin - członk?w Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, na kt?rych nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 2. Uchwała Nr II/2/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 3. Uchwała Nr II/3/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczeg?łowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpad?w komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpad?w, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 4. Uchwała Nr II/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 5. Uchwała Nr II/5/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

 6. Uchwała Nr II/6/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału obszaru Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na sektory.

 7. Uchwała Nr II/7/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016.

 8. Uchwała Nr II/8/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2013.

 9. Uchwała Nr II/9/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia wysokości i terminu dopłat gmin - uczestnik?w Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

 10. Uchwała Nr III/1/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin regionu Leszczyńskiego.
 11. Uchwała Nr III/2/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016.
 12. Uchwała Nr III/3/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia wysokości i terminu dopłat gmin - uczestnik?w Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".


 13. Uchwała Nr IV/1/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Związku Międzygminnego &bdquo,Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo,

 14. Uchwała Nr IV/2/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"
 15. Uchwała Nr IV/3/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"

 16. Uchwała Nr IV/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr II/3/2013 w sprawie szczeg?łowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpad?w komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpad?w, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 17. Uchwała Nr IV/5/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego &bdquo,Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo, za 2012 rok

 18. Uchwała Nr IV/6/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013 - 2016

 19. Uchwała Nr IV/7/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2013 rok

 20. Uchwała Nr V/1/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

 21. Uchwała Nr V/2/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2013 rok

 22. Uchwała Nr V/3/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 15 października 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
 23. Uchwała Nr V/3/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 15 października 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego &bdquo,Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo, za pierwsze p?łrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze p?łrocze danego roku
 24. Uchwała Nr VI/2/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego &bdquo,Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo, z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 25. UCHWAŁA NR VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego &bdquo,Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo, z dnia 20 grudnia 2013 r.w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 26. UCHWAŁA NR VI /5/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego &bdquo,Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo, z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej. 27. UCHWAŁA NR VI/6/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego &bdquo,Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo, z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania członka Komisji Rewizyjnej. 28. Uchwała nr VI/7/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego &bdquo,Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo, z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2013Opublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 20.01.2014
Podpisał: Paweł Dolata
Dokument z dnia: 06.03.2013
Dokument oglądany razy: 10 884