bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały Zarządu 2014

1. Uchwała Nr 1/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za 2013 rok.

2. Uchwała Nr 2/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Punkt?w Selektywnego Zbierania Odpad?w komunalnych zlokalizowanych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

3. Uchwała Nr 3/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2014.

4. Uchwała Nr 4/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego pn. &bdquo,Utworzenie i prowadzenie Punkt?w Selektywnego Zbioru Odpad?w Komunalnych (PSZOK)&rdquo,.

5. Uchwała Nr 5/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udzielenia Zam?wień Publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych r?wnowartości kwoty 30 000 euro.

6. Uchwała Nr 6/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego prowadzonego w trybie zam?wienia z wolnej reki na: &bdquo,Zagospodarowanie odpad?w komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin &ndash, uczestnik?w Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo,.

7. Uchwała Nr 7/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam?wienia publicznego prowadzonego w trybie zam?wienia z wolnej reki na: &bdquo,Zagospodarowanie odpad?w komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin &ndash, uczestnik?w Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo,.

8. Uchwała Nr 8/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Panią Marzenę Ratajczak Kierownika Referatu Organizacyjno - Administracyjnego do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zam?wienia publicznego prowadzonego w trybie zam?wienia z wolnej reki na: &bdquo,Zagospodarowanie odpad?w komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin &ndash, uczestnik?w Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo,.

9. Uchwała Nr 9/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

10. Uchwała Nr 10/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

11. Uchwała Nr 11/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za pierwsze p?łrocze 2014r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o kt?rych mowa w art. 226 ust 3.

12. Uchwała Nr 12/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

13. Uchwała Nr 13/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie opracowania materiał?w planistycznych do projektu budżetu na rok 2015.

14. Uchwała Nr 14/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwałyetowej Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2014.

15. Uchwała Nr 15/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

16. Uchwała Nr 16/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

17. Uchwała Nr 17/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

18. Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2014.Opublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 04.12.2014
Podpisał: Paweł Dolata
Dokument z dnia: 11.09.2014
Dokument oglądany razy: 4 492