bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

2015

1. Uchwała Nr 1/2015 z dnia 4 lutego 2015r. Zarządu Komunalnego Związku Gmin regionu Leszczyńskiego w Lesznie w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu.

2. Uchwała Nr 2/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. Zarządu Komunalnego Związku Gmin regionu Leszczyńskiego w Lesznie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2015.

3. Uchwała Nr 3/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. Zarządu Komunalnego Związku Gmin regionu Leszczyńskiego w Lesznie w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za rok 2014.

4. Uchwała Nr 4/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2015.

5. Uchwała Nr 5/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie w sprawie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńśkiego".

6. Uchwała Nr 6/2015 z dnia 6 maja 2015 r. Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu.

7 Uchwała Nr 7/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie w sprawie informacji o wykonaniu budzetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńśkiego" za pierwsze p?łrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o kt?rych mowa w art. 226 ust. 3.

8. Uchwała Nr 8/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

9. Uchwała Nr 9/2015 z dnia 20 października 2015 r. Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie w sprawie opracowania materiał?w planistycznych do projektu budżetu na rok 2016.

10. Uchwała Nr 10/2015 z dnia 20 października 2015 r. Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2015.

11. Uchwała Nr 11/2015 z dnia 20 października 2015 r. Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

12. Uchwała Nr 12/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2016 - 2019

13. Uchwała Nr 13/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

14. Uchwała Nr 14/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu.

15. Uchwała Nr 15/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu.Opublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 13.01.2016
Podpisał: Eugeniusz Karpiński
Dokument z dnia: 30.03.2015
Dokument oglądany razy: 3 625