bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budżet 2014

Bilans 2014:

 1. Uchwała Nr XII/2/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego &bdquo,Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo, z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego &bdquo,Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego&rdquo, za 2014 rok.

Budżet 2014

Projekt budżetu 2014

 1. Uchwala budżetowa na rok 2014 z dnia 20 grudnia 2013 r. (Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego),
 2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok z dnia 2 kwietnia 2014 r. (Uchwała Zarządu Związku Międzygminnego),
 3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2014 r. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego),
 4. Uchwała w sprawie zmiany budzetu na 2014 z 1 października 2014 r.,
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2014 r. z 22 października 2014 r.,
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2014 r. z 3 grudnia 2014 r.,
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2014 r. z 16 grudnia 2014 r.

Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

I kwartał

 1. Sprawozdanie RB-27S za I kwartał 2014 r.,
 2. Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2014 r.,
 3. Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2014 r.,
 4. Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2014 r.,
 5. Sprawozdanie RB-NWS za I kwartał 2014 r.,
 6. Sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2014 r..

II kwartał

 1. Sprawozdanie RB-27S za II kwartał 2014 r.,
 2. Sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2014 r.,
 3. Sprawozdanie RB-N za II kwartał 2014 r.,
 4. Sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2014 r.,
 5. Sprawozdanie RB-NWS za II kwartał 2014 r.,
 6. Sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2014 r..

III kwartał

 1. Sprawozdanie RB-28S za III kwartał 2014 r.,
 2. Sprawozdanie RB-N za III kwartał 2014 r.,
 3. Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2014 r.,
 4. Sprawozdanie RB-Z za III kwartał 2014 r.

IV kwartał

 1. Sprawozdanie RB-27S za IV kwartał 2014 r.,
 2. Sprawozdanie RB-28S za IV kwartał 2014 r.,
 3. Sprawozdanie RB-N za IV kwartał 2014 r.,
 4. Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2014 r.,
 5. Sprawozdanie RB-ST za IV kwartał 2014 r.,
 6. Sprawozdanie RB-Z za IV kwartał 2014 r.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunowej

 1. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
 2. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 r
 3. Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej 2014-2017
 4. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I p?łrocze 2014
 5. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2014 r.
 6. Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie ws.udzielenia absolutorium Zarządowi Związku (uchwała z dnia 26.05.2015)

Sprawozdania o wykonaniu budżetu

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I p?łrocze 2014 r.
 2. Sprawozdanie roczne za 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 1. Projekt WPF 2014-2017
 2. Uchwała z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie WPF 2014 - 2017
 3. Uchwała z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany WPF 2014 - 2017
 4. Uchwała z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany WPF
 5. Uchwała z 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany WPFOpublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 01.06.2016
Podpisał: Lidia Krzyżoszczak
Dokument z dnia: 11.09.2014
Dokument oglądany razy: 3 007