bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budżet 2015

Budżet 2015

 1. Projekt budżetu 2015
 2. Uchwała sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 z 16 grudnia 2014 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z 4 marca 2015 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z 1 kwietnia 2015 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z 16 czerwca 2015 r.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z 31 sierpnia 2015 r.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z 8 października 2015 r.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z 20 października 2015 r.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z 10 grudnia 2015 r.

Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

I kwartał

 1. Sprawozdanie RB-27S za I kwartał 2015 r.,
 2. Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2015 r.,
 3. Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2015 r.,
 4. Sprawozdanie RB-NWS za I kwartał 2015 r.,
 5. Sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2015 r.


II kwartał

 1. Sprawozdanie RB-27S za II kwartał 2015 r.,
 2. Sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2015 r.,
 3. Sprawozdanie RB-N za II kwartał 2015 r.,
 4. Sprawozdanie RB-NWS za II kwartał 2015 r.,
 5. Sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2015 r.


III kwartał

 1. Sprawozdanie RB-27S za III kwartał 2015 r.,
 2. Sprawozdanie RB-28S za III kwartał 2015 r.,
 3. Sprawozdanie RB-N za III kwartał 2015 r.,
 4. Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2015 r.,
 5. Sprawozdanie RB-Z za III kwartał 2015 r.


IV kwartał

 1. Sprawozdanie RB-27S za IV kwartał 2015 r.,
 2. Sprawozdanie RB-28S za IV kwartał 2015 r.,
 3. Sprawozdanie RB-N za IV kwartał 2015 r.,
 4. Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2015 r.,
 5. Sprawozdanie RB-ST za IV kwartał 2015 r.,
 6. Sprawozdanie RB-Z za IV kwartał 2015 r.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunowej

 1. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej
 2. Opinia o wykonaniu budżetu za 2015
 3. Opinia w sprawie absolutorium dla Zarządu na 2015 r.
 4. Uchwała 21.07.2015 wydanie opinii o możliwości finansowania deficytu
 5. Uchwała 17.09.2015-wydanie opini o przedłożonej przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I p?łrocze 2015r
 6. Uchwała 13.11.2015 wydanie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
 7. Opinia RIO o projekcie WPF na lata 2015-2018

Sprawozdania o wykonaniu budżetu

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I p?łrocze 2015 r.
 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 1. Projekt WPF 2015-2018
 2. Uchwała z 16 grudnia 2014 sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 3. Uchwała z 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 4. Uchwała z 8 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 5. Uchwała z 10 grudnia 2015 r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej


Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 01.06.2016
Podpisał: Lidia Krzyżoszczak
Dokument z dnia: 01.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 739