bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budżet 2013

Bilans 2014

 1. Uchwała z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

Budżet 2013

 1. Projekt budżetu
 2. Uchwała Zgromadzenia w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r. z dnia 30 stycznia 2013 r.
 3. Uchwała Zarządu z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.
 4. Uchwała Zgromadzenia dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 5. Uchwała Zgromadzenia dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 6. Uchwała Zgromadzenia dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Kwartalne Zestawienie informacji o wykonaniu budżetu za rok 2013

I kwartał:

 1. Rb27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochod?w budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Rb28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatk?w budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktyw?w finansowych.
 4. Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytuł?w dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

II kwartał

 1. Rb27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochod?w budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Rb28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatk?w budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktyw?w finansowych.
 4. Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytuł?w dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

III kwartał

 1. Rb27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochod?w budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Rb28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatk?w budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktyw?w finansowych.
 4. Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytuł?w dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

IV kwartał

 1. Rb27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochod?w budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Rb28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatk?w budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktyw?w finansowych.
 4. Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środk?w na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
 6. Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytuł?w dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

 1. Opinia RIO - informacja z przebiegu wykonania budżetu za I p?łrocze 2013 r
 2. Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii - absolutorium Zarządu
 3. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
 4. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2013r
 5. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r
 6. Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej 2014-2017

Sprawozdania o wykonaniu budżetu

 1. Informacja o wykonaniu budżetu za I p?łrocze
 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 1. Projekt WPF
 2. Uchwała z dnia 30.01.2013 w sprawie uchwalenia WPF (Zgromadzenie Związki Międzygminnego)
 3. Uchwała z dnia 26.03.2013 w sprawie zmiany WPF (Zgromadzenie Związku Międzygminnego)
 4. Uchwała z dnia 18.06.2013 w sprawie zmiany WPF (Zgromadzenie Związku Międzygminnego)
 5. Uchwała z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zmiany WPF


Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 01.06.2016
Podpisał: Lidia Krzyżoszczak
Dokument z dnia: 11.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 875