bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2015

1. Uchwała Nr XI/1/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

2. Uchwała Nr XI/2/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

3. Uchwała Nr XI/3/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

4. Uchwała Nr XI/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Uchwała Nr XII/1/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpad?w komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin &ndash, członk?w Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, na kt?rych nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

6. Uchwała Nr XII/2/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za 2014 rok.

7. Uchwała Nr XII/3/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z wykonania budżetu za 2014 r.

8. Uchwała Nr XII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

9. Uchwała Nr XII/5/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015-2018.

10. Uchwała Nr XIII/1/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 08.10.2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno&ndash,wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

11. Uchwała Nr XIII/2/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 08.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/1/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania za pomocą środk?w komunikacji elektronicznej.

12. Uchwała Nr XIII/3/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 08.10.2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 08.10.2015 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

14. Uchwała Nr XIII/5/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 08.10.2015 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015-2018.

15. Uchwała Nr XIV/1/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia szczeg?łowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunk?w dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w kt?rych ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

16. Uchwała Nr XV/1/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 10.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania za pomocą środk?w komunikacji elektronicznej.

17. Uchwała Nr XV/2/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 10.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

18. Uchwała Nr XV/3/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 10.12.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015-2018.

19. Uchwała Nr XV/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 10.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2016-2019.

20. Uchwała Nr XV/5/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 10.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

21. Uchwała Nr XV/6/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 10.12.2015 r. w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.

22. Uchwała Nr XVI/1/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26.12.2015 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 04.11.2016
Podpisał: Jacek Karmiński
Dokument z dnia: 30.03.2015
Dokument oglądany razy: 3 873