bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2014

1. Uchwała nr VII/1/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Uchwała nr VII/2/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału obszaru Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na sektory.

3. Uchwała nr VII/3/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/2/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

4. Uchwała nr VII/4/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za 2013 rok.

5. Uchwała nr VII/5/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z wykonania budżetu za 2013r.

6. Uchwała nr VII/6/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2014-2017.

7. Uchwała nr VII/7/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

8. Uchwała Nr VIII/1/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2014 - 2017

9. Uchwała nr VIII/2/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

10. Uchwała nr VIII/3/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 sierpnia 2014 r.o zmianie uchwały Nr II/3/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Uchwała nr VIII/3/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

12. Uchwała Nr IX/1/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

13. Uchwała Nr X/1/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

14. Uchwała Nr X/2/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

15. Uchwała Nr X/3/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"

16. Uchwała Nr X/4/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

17. Uchwała Nr X/5/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

18. Uchwała Nr X/6/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

19. Uchwała Nr X/7/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2014 - 2017.

20. Uchwała Nr X/8/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

21. Uchwała Nr X/9/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015-2018.

22. Uchwała Nr X/10/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

23. Uchwała nr X/11/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2014.Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 04.11.2016
Podpisał: Paweł Dolata
Dokument z dnia: 05.08.2014
Dokument oglądany razy: 4 010