bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

2016

1. Uchwała nr 1/2016 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za rok 2015.

2. Uchwała nr 2/2016 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie wiązku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za rok 2015.

3. Uchwała nr 3/2016 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

4. Uchwała nr 4/2016 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2016.

5. Uchwała nr 5/2016 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2016.

6. Uchwała nr 6/2016 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 5 października 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017.

7. Uchwała nr 7/2016 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do złożenia zawiadomienia w sprawie zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Uchwała nr 8/2016 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

9. Uchwała nr 9/2016 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2020.Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 22.11.2016
Podpisał: Eugeniusz Karpiński
Dokument z dnia: 26.04.2016
Dokument oglądany razy: 2 361