bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2016

1. Uchwała Nr XVII/1/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

2. Uchwała Nr XVIII/1/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

3. Uchwała Nr XIX/1/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 20 czerwca kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za 2015 rok.

4. Uchwała Nr XIX/2/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 20 czerwca kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

5. Uchwała Nr XIX/3/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 20 czerwca kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

6. Uchwała Nr XIX/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 20 czerwca kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2016-2019.

7. Uchwała Nr XXI/1/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

8. Uchwała Nr XXI/2/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Uchwała Nr XXI/3/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

10. Uchwała Nr XXI/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2016-2020.

11. Uchwała Nr XXI/5/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 21 września 2016 r. w sprawie odwołania członka Zarządu – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

12. Uchwała Nr XXI/6/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania członka Zarządu – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

13. Uchwała Nr XXII/1/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 20 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14. Uchwała Nr XXII/2/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

15.  Uchwała Nr XXII/3/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2016-2020.

16.  Uchwała Nr XXII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty
.

17. Uchwała Nr XXIII/1/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 13 grudnia 2016 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

18. Uchwała Nr XXIII/2/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 13 grudnia 2016 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2016-2020.

19. Uchwała Nr XXIII/3/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 13 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2020.

20. Uchwała Nr XXIII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 13 grudnia 2016 r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 07.11.2017
Podpisał: Jacek Karmiński
Dokument z dnia: 10.06.2016
Dokument oglądany razy: 2 875