bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały Zarządu KZGRL z 2017 roku

1. Uchwała nr 1/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Związku Międzygminnego  "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2017.

2. Uchwała nr 2/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za rok 2016.

3. Uchwała nr 3/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za rok 2017

4. Uchwała nr 4/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie  Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za rok 2016.

5. Uchwała nr 5/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2017.

6.  Uchwała nr 6/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania KZGRL

7. Uchwała nr 7/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za rok 2017.

8. Uchwała nr 8/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

9. Uchwała nr 9/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2017.

10. Uchwała nr 10/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 6 października 2017 r. w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018.

11. Uchwała nr 11/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2017.

12. Uchwała nr 12/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2018-2021.

13. Uchwała nr 13/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018.Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 17.11.2017
Podpisał: Eugeniusz Karpiński
Dokument z dnia: 24.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 523