bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2017

 1. Uchwała Nr XXIV/1/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2016 rok.

2. Uchwała Nr XXIV/2/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z wykonania budżetu za 2016 r.

3. Uchwała Nr XXIV/3/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

4. Uchwała Nr XXIV/4/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2020.

5. Uchwała Nr XXV/1/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

6. Uchwała Nr XXV/2/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

7. Uchwała Nr XXVI/1/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

8. Uchwała Nr XXVI/2/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2021

9. Uchwała Nr XXVI/3/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2018 - 2021

10. Uchwała Nr XXVI/4/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

11. Uchwała Nr XXVI/5/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu zbiórki bioodpadów

12. Uchwała Nr XXVI/6/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

13. Uchwała Nr XXVI/7/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 15.01.2018
Podpisał: Przewodniczący Zgromadzenia
Dokument z dnia: 23.10.2017
Dokument oglądany razy: 1 379