bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budżet 2017

Budżet 2017

 1. Uchwała Nr XXIII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
 2. Uchwała nr 1/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Związku Międzygminnego  "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2017.

 3. Uchwała nr 3/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za rok 2017

 4. Uchwała nr 5/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2017.

 5. Uchwała Nr XXIV/3/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

 6. Uchwała nr 7/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za rok 2017.

 7. Uchwała nr 9/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2017.

 8. Uchwała Nr XXV/1/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

 9. Uchwała nr 11/2017 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2017.

 10. Uchwała Nr XXVI/1/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

I kwartał
 1. Sprawozdanie RB-27S za I kwartał 2017 r.,
 2. Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2017 r.,
 3. Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2017 r.,
 4. Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2017 r.,
 5. Sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2017 r.

II kwartał
 1. Sprawozdanie RB-27S za II kwartał 2017 r.,
 2. Sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2017 r.,
 3. Sprawozdanie RB-N za II kwartał 2017 r.,
 4. Sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2017 r.,
 5. Sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2017 r.

III kwartał
 1. Sprawozdanie RB-27S za III kwartał 2017 r.,
 2. Sprawozdanie RB-28S za III kwartał 2017 r.,
 3. Sprawozdanie RB-N za III kwartał 2017 r.,
 4. Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2017 r.,
 5. Sprawozdanie RB-Z za III kwartał 2017 r.

IV kwartał
 1. Sprawozdanie RB-27S za IV kwartał 2017 r.,
 2. Sprawozdanie RB-28S za IV kwartał 2017 r.,
 3. Sprawozdanie RB-N za IV kwartał 2017 r.,
 4. Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2017 r.,
 5. Sprawozdanie RB-Z za IV kwartał 2017 r.
 6. Sprawozdanie RB-ST za IV kwartał 2017 r.,
Opinie Regionalnej Izby Obrachunowej
 1. Opinia o projekcie budżetu na 2017 r.
 2. Opinia RIO o projekcie WPF
 3. Opinia RIO - absolutorium 2016
 4. Opinia RIO - wykonanie za I półrocze

Sprawozdania z wykonania budżetu

 1. Sprawozdanie za I półrocze 2017 r.
 2. Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 1. Projekt WPF na lata 2017-2020

 2. Uchwała Nr XXIII/3/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2020

 3. Uchwała Nr XXIV/4/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2020.

 4. Uchwała Nr XXV/2/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

 5. Uchwała Nr XXVI/2/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2017-2021Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 18.04.2018
Podpisał: Lidia Krzyżoszczak
Dokument z dnia: 11.04.2018
Dokument oglądany razy: 788