bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2018

 

1. Uchwała Nr XXVII/ 1 /2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  z dnia 12 czerwca 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2017 rok

2. Uchwała Nr XXVII/ 2 /2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z wykonania budżetu za 2017 r.

3. Uchwała Nr XXVIII/1 /2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

4. Uchwała Nr XXIX/1/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

5. Uchwała Nr XXIX/2/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

6. Uchwała Nr XXX/1/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

7. Uchwała Nr XXX/2/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

8. Uchwała Nr XXX/3/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

9. Uchwała Nr XXX/4/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie  powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

10. Uchwała Nr XXX/5/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

11. Uchwała Nr XXX/6/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

12. Uchwała Nr XXX/7/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

13. Uchwała Nr XXX/8/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2018-2021

14. Uchwała Nr XXX/9/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

15. Uchwała Nr XXX/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ma lata 2019 – 2023

16. Uchwała Nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 11.02.2019
Podpisał: Przewodniczący Zgromadzenia
Dokument z dnia: 03.07.2018
Dokument oglądany razy: 1 060