bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały Zarządu KZGRL z 2018 roku

1. Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Punktu "Drugie życie przedmiotów" zlokalizowanego na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.  

2. Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2017 rok

3. Uchwała Nr 3/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2017 rok

4. Uchwała Nr 4/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2018

5. Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia z dnia 24 lipca 2018 r.w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2018

6. Uchwała Nr 6/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu  wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

7. Uchwała Nr 14/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2018Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 29.04.2019
Podpisał: Eugeniusz Karpiński
Dokument z dnia: 11.04.2018
Dokument oglądany razy: 984