bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budżet 2018

Budżet 2018 

 1. Uchwała Nr XXVI/4/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
 2. Uchwała Nr 4/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2018
 3. Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 24 lipca2018 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2018
 4. Uchwała Nr XXIX/1/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
 5. Uchwała Nr 14/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2018
 6.  Uchwała Nr XXX/9/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 7. Projekt planu budżetu na rok 2019


Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

I kwartał

 1. Sprawozdanie RB-27S za I kwartał 2018 r.,
 2. Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2018 r.,
 3. Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2018 r.,
 4. Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2018 r.,
 5. Sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2018 r.
 6. Sprawozdanie I kwartał 2018 RB 28NWS

II kwartał

 1. Sprawozdanie II kwartał 2018 RB 27 S
 2. Sprawozdanie II kwartał 2018 RB 28 S
 3. Sprawozdanie II kwartał 2018 RB 28NWS
 4. Sprawozdanie II kwartał 2018 RB N
 5. Sprawozdanie II kwartał 2018 RB NDS
 6. Sprawozdanie II kwartał 2018 RB Z

III kwartał

 1. Sprawozdanie III kwartał 2018 RB 27 S
 2. Sprawozdanie III kwartał 2018 RB 28 S
 3. Sprawozdanie III kwartał 2018 RB N
 4. Sprawozdanie III kwartał 2018 RB NDS
 5. Sprawozdanie III kwartał 2018 RB Z

IV kwartał

 1. Sprawozdanie IV kwartał 2018 RB 27S
 2. Sprawozdanie IV kwartał 2018 RB 28 S
 3. Sprawozdanie IV kwartał 2018 RB N
 4. Sprawozdanie IV kwartał 2018 RB NDS
 5. Sprawozdanie IV kwartał 2018 RB ST
 6. Sprawozdanie IV kwartał 2018 RB Z

Sprawozdania z wykonania budżetu:
 1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r.
 2. Wykonanie roczne budżetu za 2018 r.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunowej
 1. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia KZGRL za 2017 r.
 2. Opinia RIO - absolutorium 2017 r.
 3. Opinia RIO - wykonanie budżetu za I półrocze 2018
 4. Opinia RIO - roczna 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2018 - 2021
 2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2018-2021

Bilans 2018

 1. Bilans jednostkowy 2018
 2. Bilans z wykonania budżetu 2018
 3. Informacja dodatkowa
 4. Wyciąg z danych zawartych w załaczniku 'Informacja dodatkowa'
 5. Rachunek zysków i strat
 6. Zestawienie zmian w funduszuOpublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 03.05.2019
Podpisał: Lidia Krzyżoszczak
Dokument z dnia: 01.10.2018
Dokument oglądany razy: 1 569