bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Uchwały 2019

1. Uchwała Nr XXXI/1/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2018 rok

2. Uchwała Nr XXXI/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z wykonania budżetu za 2018 r.

3. Uchwała Nr XXXI/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminy Osieczna.

4. Uchwała Nr XXXI/4/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

5. Uchwała Nr XXXI/5/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podziału obszaru Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na sektory.

6. Uchwała Nr XXXI/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

7. Uchwała Nr XXXI/7/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 24.06.2019
Podpisał: Przewodniczący Zgromadzenia
Dokument z dnia: 24.06.2019
Dokument oglądany razy: 306