bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uzupełniono dane

Budżet 2019

 Budżet 2019

 1. Projekt budżetu na rok 2019
 2. Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 31 października 2018 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019 - 2023.

 3. Uchwała nr 2/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2018rok

 4. Uchwała Nr 4/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu  wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

 5. Uchwała Nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
 6. Uchwała Nr XXXI/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
 7. Uchwała Nr XXXII/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

I kwartał

 1. RB NDS za I Kwartał 2019r.
 2. RB27 S za I Kwartał 2019r.
 3. RB28 S za I Kwartał 2019r.
 4. RBN S za I Kwartał 2019r.
 5. RBZ za I Kwartał 2019r.

II kwartał

 1. Rb 27S- II kwartał 2019r.
 2. Rb 28S -  II kwartał 2019r.
 3. Rb N - II kwartał 2019r.
 4. RB NDS - II kwartał 2019r.
 5. Rb Z - II kwartał 2019r.

III kwartał

 1. RB - 28s na III kwartał
 2. RB - N III kwartał
 3. RB NDS za III kwartał
 4. RB Z za III kwartał
 5. Rb-27S III kwartał

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

 1. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu KZGRL
 2. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019
 3. Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
 4. Opinia RIO - absolutorium 2018 r.
 5. Opinia RIO - wykonanie budżetu za I półrocze 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 1. Uchwała Nr XXX/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ma lata 2019 – 2023
 2. Uchwała Nr XXXI/7/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023
 3. Uchwała Nr XXXII/7/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023

Wykonania roczne i półroczne

 1. Wykonanie za I półrocze 2019Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 04.11.2019
Podpisał: Lidia Krzyżoszczak
Dokument z dnia: 23.11.2018
Dokument oglądany razy: 762