bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały Zarządu KZGRL 2019

  1. Uchwała nr 1/2019Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 23 stycznia 2019 r. 

  2. Uchwała nr  2/2019Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2018rok

  3. Uchwała Nr 4/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu  wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

  4. Uchwała Nr 7/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2020-2023.
  5. Uchwała Nr 8/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie  projektu uchwały budżetowej na rok 2020.
  6. Uchwała Nr 9/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia do złożenia zawiadomienia w sprawie zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     
  7. Uchwała Nr 10/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  8. Uchwała Nr 11/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiOpublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 14.11.2019
Podpisał: Eugeniusz Karpiński
Dokument z dnia: 01.04.2019
Dokument oglądany razy: 725