bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2019

1. Uchwała Nr XXXI/1/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2018 rok

2. Uchwała Nr XXXI/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z wykonania budżetu za 2018 r.

3. Uchwała Nr XXXI/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminy Osieczna.

4. Uchwała Nr XXXI/4/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

5. Uchwała Nr XXXI/5/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podziału obszaru Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na sektory.

6. Uchwała Nr XXXI/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

7. Uchwała Nr XXXI/7/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023

8. UCHWAŁA NR XXXII/1/2019 Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia  16 października 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gmin będących członkami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

9. UCHWAŁA NR XXXII/2/2019 Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia  16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

10. UCHWAŁA NR XXXII/3/2019 Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia  16 października 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

11. UCHWAŁA NR XXXII/4/2019 Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia  16 października 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12. UCHWAŁA NR XXXII/5/2019 Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia  16 października 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

13. UCHWAŁA NR XXXII/6/2019 Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

14. UCHWAŁA NR XXXII/7/2019 Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023.

15. UCHWAŁA NR XXXIII/1/2019 zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. UCHWAŁA NR XXXIII/2/2019 zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

17. UCHWAŁA NR XXXIII/3/2019 zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023

18. UCHWAŁA NR XXXIII/4/2019 zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

19. UCHWAŁA NR XXXIII/5/2019 zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ma lata 2020 – 2023

20. UCHWAŁA NR XXXIII/6/2019 zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 20.02.2020
Podpisał: Przewodniczący Zgromadzenia
Dokument z dnia: 24.06.2019
Dokument oglądany razy: 2 294