bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały Zarządu KZGRL 2019

 1. Uchwała nr 1/2019Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 2. Uchwała nr  2/2019Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2018rok

 3. Uchwała Nr 4/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu  wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Uchwała Nr 6/2019 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 23 października 2019 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za rok 2019

 5. Uchwała Nr 7/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2020-2023.
 6. Uchwała Nr 8/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie  projektu uchwały budżetowej na rok 2020.
 7. Uchwała Nr 9/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia do złożenia zawiadomienia w sprawie zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   
 8. Uchwała Nr 10/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9. Uchwała Nr 11/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiOpublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 16.04.2020
Podpisał: Eugeniusz Karpiński
Dokument z dnia: 01.04.2019
Dokument oglądany razy: 860