bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budżet 2019

 Budżet 2019

 1. Projekt budżetu na rok 2019
 2. Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 31 października 2018 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019 - 2023.

 3. Uchwała nr 2/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2018rok

 4. Uchwała Nr 4/2019 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu  wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za pierwsze półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

 5. Uchwała Nr 6/2019 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie z dnia 23 października 2019 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za rok 2019

 6. Uchwała Nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
 7. Uchwała Nr XXXI/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
 8. Uchwała Nr XXXII/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
 9. UCHWAŁA NR XXXIII/4/2019 zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

I kwartał

 1. RB NDS za I Kwartał 2019r.
 2. RB27 S za I Kwartał 2019r.
 3. RB28 S za I Kwartał 2019r.
 4. RBN S za I Kwartał 2019r.
 5. RBZ za I Kwartał 2019r.

II kwartał

 1. Rb 27S- II kwartał 2019r.
 2. Rb 28S -  II kwartał 2019r.
 3. Rb N - II kwartał 2019r.
 4. RB NDS - II kwartał 2019r.
 5. Rb Z - II kwartał 2019r.

III kwartał

 1. RB - 28s na III kwartał
 2. RB - N III kwartał
 3. RB NDS za III kwartał
 4. RB Z za III kwartał
 5. Rb-27S III kwartał

IV kwartał

 1. Rb27S za IV kwartał 2019
 2. Rb28S za IV kwartał 2019
 3. RbN za IV kwartał 2019
 4. RbNDS za IV kwartał 2019
 5. RbST za IV kwartał 2019
 6. RbZ za IV kwartał 2019

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

 1. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu KZGRL
 2. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019
 3. Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
 4. Opinia RIO - absolutorium 2018 r.
 5. Opinia RIO - wykonanie budżetu za I półrocze 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 1. Uchwała Nr XXX/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ma lata 2019 – 2023
 2. Uchwała Nr XXXI/7/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023
 3. Uchwała Nr XXXII/7/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023
 4. UCHWAŁA NR XXXIII/3/2019 zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2019-2023

Wykonania roczne i półroczne

 1. Wykonanie za I półrocze 2019
 2. Uchwała nr 3/2020 Zarządu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za rok 2019.

Bilans 2019

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Bilans z wykonania budżetu
 3. Informacja dodatkowa 2019
 4. Informacja dodatkowa za 2019 r.
 5. Rachunek zysków i strat 2019
 6. Zestawienie zmian w funduszu 2019Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 16.04.2020
Podpisał: Lidia Krzyżoszczak
Dokument z dnia: 23.11.2018
Dokument oglądany razy: 832